Usługi

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie wstępne i okresowe BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna, dokumentacja powypadkowa (wypadek przy pracy i w drodze do pracy), ocena ryzyka zawodowego, porady prawne PIP, znaki BHP

Ochrona Przeciwpożarowa

Badanie wydajności hydrantów (wewnętrznych i zewnętrznych), sprzedaż sprzętu gaśniczego (serwis i konserwacja gaśnic), oznakowanie dróg ewakuacyjnych, w tym pełna instrukcja przeciwpożarowa.

Badania Środowiska Pracy

Badamy hałas, powietrze (zapylenie), oświetlenie elektryczne i awaryjne we wnętrzach, mikroklimat, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka oraz drgania mechaniczne działające na organizm przez kończyny górne.

Defibrylatory AED

Oferujemy dostarczenie i szkolenie z obsługi defibrylatorów AED HeartSine. Będąc liderem w światowym przemyśle, AED HeartSine jest wydajny, trwały i bezpieczny. Stworzony z myślą o tym, aby w każdym miejscu móc ratować życie już w pierwszych minutach, zwiększając szanse na przeżycie.